ज्या महाविद्यालयात पदवी(UG) व पदव्युत्तर(PG) अभ्याक्रमाच्या जागा रिक्त असतील अश्या रिक्त जागांवर प्रवेश घेवु इच्छित विद्यार्थ्यांना दि. ३१ आक्टोंबर २०२१ पर्यंत प्रवेश देण्याकरीता पदवी(UG) व पदव्युत्तर(PG) अभ्यासक्रमाची ची लिंक सुरु करण्यात आली आहे. तेव्हा महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची कार्यवाही व झालेले प्रवेश अपलोड करण्याची कार्यवाही दि. ३१ ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत न चुकता पुर्ण करावी.

Affiliation Section
Affiliation Section

Approval Section
Approval Section

CAS Section
CAS Section

Copyright © and Powered by Lamrin Solutions. All rights reserved 2018.